Skip to main content

Internetconsultatie verlenging IOW met nogmaals 4 jaar tot 1 januari 2028

Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart van de Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. De termijn waarbinnen het recht op een IOW-uitkering kan ontstaan sluit per 1 januari 2024.

Het wetsvoorstel wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) zorgt ervoor dat personen met een WW-uitkering of WGA-uitkering ook vanaf 1 januari 2024 tot 1 januari 2028 een uitkering op grond van de IOW kunnen krijgen.

De IOW is bestemd voor werknemers die op de eerste WW- dan wel WGA-dag 60 jaar en vier maanden zijn en de volledige uitkeringsduur hebben doorlopen. Zij zouden dan terugvallen in de bijstand (Participatiewet) maar daarvoor in de plaats komen ze in de IOW. Het voordeel van de IOW is dat er geen vermogenstoets en geen inkomenstoets is.

Reageren is mogelijk tot 21 augustus 2023.

Vindplaats: internetconsultatie