Skip to main content
Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit is een hele mond vol, maar gaat over ongewenst gedrag zoals pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Bedrijven moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Veel bedrijven hebben al een vertrouwenspersoon. Een ander deel van de bedrijven en organisaties is nog bezig het beleid in het kader van ongewenst gedrag vorm te geven. Ook  beschikken zij vaak nog niet over een vertrouwenspersoon.

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

  • Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker;
  • Ondersteunen en begeleiden van de medewerker bij een eventuele klachtenprocedure;
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie;
  • Adviseren van de directie.

Elk jaar presenteert de vertrouwenspersoon een jaarverslag aan de directie of de Raad van Bestuur. In het verslag wordt een geanonimiseerd beeld geschetst van het aantal en de aard van de meldingen. Op die manier kan het jaarverslag aanknopingspunten bieden voor het creëren van een nog veiliger werkklimaat.

Het is mijn rol als vertrouwenspersoon om samen met de melder te onderzoeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit? Dan bent u bij Hart voor Arbeid aan het juiste adres.

Samen op zoek naar oplossingen

In mijn rol als vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor en ondersteuning aan de melder van ongewenste omgangsvormen en zijn vaak lastige positie. Het is mijn rol als vertrouwenspersoon om samen met de melder te onderzoeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Voor de melder, maar zeker ook voor de werkgever en /of het bedrijf. Een informele procedure met een vertrouwenspersoon kan escalatie voorkomen en voorkomt een formele procedure wanneer er een klacht wordt ingediend bij een klachtencommissie.

Tevens kan ik helpen bij het aanpassen of opstellen van het beleid in het kader van psychosociale arbeidsbelasting. Ook presenteer ik mij aan de medewerkers van de organisatie en geef ik aan waarvoor zij bij mij terecht kunnen.

Heeft uw bedrijf een vertrouwenspersoon nodig? Neem vrijblijvend contact op.

HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?