Skip to main content

Ziekte en verzuim

Ziekte en verzuim zijn nooit leuk, niet voor de werknemer maar ook niet voor de werkgever. Als werkgever moet je bepaalde processtappen nemen samen met de werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Hart voor Arbeid helpt u met het casemanagement. Dit betekent dat alle processtappen die de regelgeving voorschrijft, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat doet Hart voor Arbeid voor u?

Hart voor Arbeid zet haar kennis en ervaring in om u als werkgever te ondersteunen en te adviseren bij ziekte en verzuim binnen uw bedrijf:

  • U en de werknemer informeren over de rechten en plichten in het kader van ziekteverzuim
  • Nagaan of er subsidiemogelijkheden zijn voor de werknemer
  • Uitvragen van een no-riskpolis
  • Aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV
  • Contact onderhouden met verzekeringsmaatschappijen om na te gaan of er een verzuimverzekering is en met welke providers wordt samengewerkt
Ziekte en verzuim

Re-integratie tweede spoor

Als blijkt dat uw werknemer niet meer kan re-integreren binnen de organisatie, dan wordt er gekeken naar een functie bij een andere werkgever. Dat heet re-integratie tweede spoor.

Is uw werknemer langdurig ziek en zijn er geen re-integratiemogelijkheden meer bij de eigen werkgever, dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen of een beëindigingsovereenkomst afsluiten.

Wat doet Hart voor Arbeid voor u?

Hart voor Arbeid ondersteunt u als werkgever met advies en daadkracht die goed zijn voor u én voor uw werknemer. Mijn kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid zorgt ervoor dat u de zaken goed kunt regelen. Of dat nu een beëindigingsovereenkomst is of een transitievergoeding.
Het is bijvoorbeeld goed om te weten dat de transitievergoeding die u uitbetaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (langer dan 2 jaar ziek) tegenwoordig gecompenseerd kan worden. Ik ondersteun en adviseer u als werkgever met de daarvoor benodigde aanvraag bij het UWV.

HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?