Skip to main content

Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden

Als uw bedrijf onder een cao valt, dan zijn daarin veel afspraken over de geldende arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Ook arbeidsovereenkomsten bevatten vaak arbeidsvoorwaarden. Maar het kan ook zijn dat het bedrijf daarnaast nog een arbeidsvoorwaardenreglement (of personeelshandboek) heeft.
Valt een bedrijf niet onder een cao, dan regelt het personeelshandboek feitelijk de arbeidsvoorwaarden die binnen uw bedrijf gelden.

Wat doet Hart voor Arbeid voor u?

Hart voor Arbeid helpt bedrijven om een goed arbeidscontract te hebben voor uw werknemers. Dat kan een contract zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd, of een oproepovereenkomst. Met mijn kennis van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid help ik u met het opstellen en aanvullen van arbeidscontracten. Daarnaast ben ik betrokken bij het opstellen van het personeelshandboek.

Niet iedere werkgever is van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht op de hoogte. Met mijn kennis en ervaring ondersteun ik u hierin zodat het betreffende document de lading dekt.

Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?