Skip to main content
Klachtencommissie

Waarom een klachtencommissie?

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren dat gericht is op voorkoming dan wel beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat dan om het tegengaan van ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, intimidatie, pesten en discriminatie.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van dit beleid. Blijft het ongewenste gedrag aanhouden, dan bestaat de mogelijkheid om de formele route te bewandelen en een klacht in te dienen bij een door de werkgever ingestelde onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie.

Een klacht is een signaal voor de werkgever of organisatie

Bemensing nodig voor uw klachtencommissie?

Bent u op zoek naar bemensing van uw klachtencommissie? Dan kunt u terecht bij Hart voor Arbeid. Als (extern) lid van de klachtencommissie van uw organisatie kijk ik met een neutrale blik naar de klacht. Met mijn ervaring  als voorzitter van  verschillende klachtencommissies ongewenst gedrag ben ik onpartijdig, onafhankelijk en deskundig op het gebied van klachtenbehandeling.

Daarnaast draag ik bij aan de aanbevelingen aan het bestuur of de directie om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Jaarlijks stelt een klachtencommissie een verslag op waarin melding wordt gedaan van het aantal en de aard van de klachten. Deze input kan gebruikt worden voor een eventuele bijstelling van het beleid. Het is belangrijk dat iedere medewerker een gevoel van sociale veiligheid ervaart. Een klacht is daarom een signaal voor de werkgever of organisatie!

Zoekt u bemensing voor uw klachtencommissie? Neem vrijblijvend contact op.

Ongewenst gedrag op het werk
HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?