Skip to main content

Interim HRM

Een arbeidscontract niet op orde hebben, kan behoorlijke (financiële) impact hebben voor een bedrijf. Als werkgever word je geacht de wet te kennen. En anders een HR-afdeling te hebben die weet van de hoed en de rand op het gebied van arbeidsrecht. Voor u als werkgever is het een zorg minder als u weet dat alles goed geregeld is. Zorg daarom dat u vooraf over dit soort zaken nadenkt en deze vastlegt. Ter voorkoming van (financiële) problemen achteraf.

Als interim HRM word ik ingeschakeld ter voorkoming van problemen en om te zorgen dat de basis op orde is.

Hart voor Arbeid ontzorgt werkgevers in het MKB. Voor relatief lage kosten kunt u als werkgever vervelende discussies voorkomen door zaken vooraf goed op papier te zetten. Door mijn kennis en werkervaring op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid zorg ik dat u de zaken op orde hebt op personeelsgebied. Behalve ondersteuning creëer ik ook een stuk bewustwording en zoek ik naar het gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen!

Hart voor Arbeid beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk aan vakspecialisten zodat we van die expertise gebruik kunnen maken wanneer dat in uw geval nodig is.

Wat doet Hart voor Arbeid voor u?

Ik bied ondersteuning bij het inrichten van uw HR-afdeling en bij individuele casuïstiek
binnen uw bedrijf op HR-vlak. Denk aan:

 • opstellen en aanvullen van arbeidscontracten en stageovereenkomsten
 • nagaan of er een cao van toepassing is en, zo ja, nagaan of er gehandeld wordt in lijn met de cao
 • opstellen van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken aan de personeelsvertegenwoordiging of OR
 • voeren van ontslagprocedures bij het UWV of de kantonrechter
 • opstellen van beëindigingsovereenkomsten
 • overnemen van een stuk casemanagement bij ziekteverzuim
 • alert zijn op het toepassen van schadebeperkende maatregelen zoals het gebruik van subsidies
 • zorgdragen voor de aanwezigheid van een goed arbeidsomstandighedenbeleid met aandacht voor de RI&E
 • ondersteuning bieden bij het goed laten functioneren van werknemers
 • opstellen van een personeelshandboek /arbeidsvoorwaardenreglement
 • informeren van werkgevers over wijzigingen in wet- en regelgeving en waar nodig het implementeren van deze wijzigingen in de onderneming
Monique van de Graaf

Monique van de Graaf

Arbeidsjurist / sv-expert

Wilt u een zaak aan mij voorleggen of heeft u een vraag? Of wilt u contact om te weten of ik u kan ondersteunen? Aarzel niet en neem contact op via onderstaande gegevens. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van mij.

Voorbeelden

Een restauranteigenaar heeft niet zo lang geleden een werknemer aangenomen. Deze werknemer krijgt een contract voor bepaalde tijd. Deze werkgever is na enige tijd genoodzaakt te snijden in de personeelskosten om het bedrijf overeind te houden. Hij wil afscheid nemen van de betreffende werknemer. Helaas voor de werkgever is er geen tussentijds opzegbeding opgenomen in het arbeidscontract. Ook ontbrak een proeftijd. De werkgever kan daarom niet van deze werknemer af zonder een gang naar de rechter. Behalve dat dat tijd en geld kost, moet hij daar ook met een onderbouwd verhaal komen. Het gevolg van dit arbeidscontract is dat de werkgever de werknemer in dienst moet houden voor de resterende looptijd van zijn arbeidscontract.
Een werknemer wil zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen en elders gaan werken. In zijn arbeidsovereenkomst is een tussentijds opzegbeding opgenomen. Zijn werkgever vertrouwt het niet en vraagt wat hij kan doen om te voorkomen dat de werknemer bij een concurrent gaat werken. In het contract voor bepaalde tijd is weliswaar een concurrentiebeding opgenomen maar dit concurrentiebeding is niet gemotiveerd. De werkgever kan er dus geen rechten aan ontlenen. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is immers alleen rechtsgeldig als er sprake is van een deugdelijke motivering die ook bij een rechter stand zal moeten houden.
HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?