Skip to main content
Reorganisatie en ontslag

Reorganisatie en ontslag

Een proces van reorganisatie en ontslag brengt veel rompslomp met zich mee. Als werkgever kunt u daar best wat ondersteuning en begeleiding bij gebruiken. Hart voor Arbeid zet haar kennis en ervaring in om u als werkgever te ondersteunen en te adviseren bij de stappen die moeten worden genomen in het proces van reorganisatie.

Het is van belang om goed te blijven communiceren, om je mensen mee te nemen in het proces, zowel voor de werknemers die weggaan maar zeker ook voor hen die blijven.

Hart voor Arbeid heeft daarbij oog voor:

  • de collega’s die weggaan, maar ook voor de mensen die blijven. De achterblijvers moeten collega’s  missen terwijl het werk doorgaat. Dat heeft voor hen ook impact.
  • de manier waarop de ex-collega’s weggaan bij uw organisatie. Als daar geen aandacht voor is, kan dat negatieve publiciteit opleveren. Bovendien snijdt het bedrijf zich in de vingers op het moment dat het weer mensen nodig heeft.
  • het belang van een goede communicatie om alle werknemers binnen uw bedrijf mee te nemen in het proces en uw toekomstvisie met hen te delen.
  • overleg met de vakbonden bij grotere reorganisaties om te komen tot een goed sociaal plan. Daarmee borgt u als werkgever een stukje flankerend beleid voor uw werknemers.
  • de adviesaanvraag voor de Ondernemingsraad. Bij een voorgenomen besluit om te komen tot een reorganisatie is de OR adviesplichtig. Hierin moet onder meer aandacht worden besteed aan de noodzaak en de personele consequenties van de voorgenomen reorganisatie.
  • de aantrekkelijkheid van een beeïndigingsovereenkomst in plaats van het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV. Dat scheelt vaak een hoop tijd en kan onderdeel uitmaken van een sociaal plan.
Reorganisatie en ontslag
HEEFT U VRAGEN OF
WILT U MEER WETEN?