Skip to main content

Mag je als werkgever ziekmelding werknemer weigeren?

Een werkneemster is sinds 2014 als interieur verzorgster in dienst bij werkgever. Op 31 januari 2023 heeft de werkgever haar gewaarschuwd omdat zij zich niet op de juiste wijze heeft ziekgemeld. Ook geeft werkgever aan de ziekmelding niet te accepteren. Enige tijd later, op 10 maart 2023. meldt ze zich via WhatsApp ziek. De werkgever accepteert deze ziekmelding niet en roept haar op naar kantoor te komen. Zij is niet op het gesprek verschenen en geeft aan zich niet goed genoeg te voelen om in gesprek te kunnen gaan. Werkgever stuurt haar nog een tweede en derde officiële waarschuwing wegens ongeoorloofd afwezig zijn.

Haar huisarts stuurt op 15 maart 2023 een bericht aan de behandeld psycholoog over de klachten van werkneemster. De werkgever heeft werkneemster niet opgeroepen bij de bedrijfsarts. Op 27 maart 2023 ontslaat de werkgever de werkneemster per 10 maart 2023 op staande voet wegens het niet verschijnen op het werk op 10 maart 2023, het niet verschijnen op gesprekken, de gegeven waarschuwingen en ongeoorloofde afwezigheid.

De werkneemster laat het hier niet bij zitten en stapt naar de rechter waar ze verzoekt om een verklaring voor recht dat het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Zij verzoekt onder meer om toekenning van de vergoeding wegens de onregelmatige opzegging, de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

De kantonrechter oordeelt dat het op de weg van werkgever had gelegen te onderzoeken of werkneemster werkelijk ziek was, door haar te laten oproepen door de bedrijfsarts. In plaats daarvan heeft werkgever de ziekmelding van werkneemster niet geaccepteerd en haar uiteindelijk op staande voet ontslagen. Hierdoor is  sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever met als gevolg dat werkgever geen rechten meer kan ontlenen aan het concurrentiebeding. De vergoeding wegens onregelmatige opzegging ad € 6.693 bruto, de transitievergoeding ad € 7.453 bruto én de billijke vergoeding ad € 10.000 bruto worden toegekend.

De moraal van dit verhaal? Niet de werkgever maar de bedrijfsarts is bevoegd om te beoordelen of er sprake is van een terechte ziekmelding of niet.

Vindplaats: Ktr. Tilburg 28 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4640