Skip to main content

De avondklok in arbeidsrechtelijk perspectief

Avondklok

Zoals bekend is de avondklok op zaterdag 23 januari 2020 ingegaan. Iedereen die geen geldige reden heeft om op straat te zijn wordt geacht tussen 21.00 uur en 04.30 uur thuis te zijn.

Als een werknemer voor het werk toch tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten moet zijn heeft deze een werkgeversverklaring nodig. Daarnaast moet de werknemer zelf ook nog een verklaring invullen. Beide verklaringen zijn op de website van Rijksoverheid te downloaden (werkgeversverklaring avondklok). Indien een werknemer tijdens de avondklok-uren wordt aangehouden moeten beide formulieren kunnen worden getoond.

In de situatie dat een werknemer een werkgeversverklaring heeft vervalst of de verklaring zonder toestemming van werkgever heeft ingevuld en gebruikt, kan dit ook arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Denk hierbij in het uiterste geval aan een ontslag op staande voet op grond van een dringende reden. In de wet is namelijk bepaald dat sprake is van een dringende reden wanneer werknemer zich schuldig maakt aan misdrijven waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt.  Het vervalsen van een handtekening, het zonder toestemming gebruiken van een bedrijfsstempel of zonder toestemming van werkgever invullen van een digitaal document valt daar onder.

Geen formulieren zijn nodig bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland (mits aantoonbaar door bijvoorbeeld een vervoersbewijs) en het uitlaten van een hond. Politie, brandweer, ambulancepersoneel en internationaal goederenvervoer zijn uitgezonderd van de avondklok en hebben geen formulier nodig om de straat op te gaan.