Skip to main content

Geen afschrijving vakantiedagen tijdens ziekte

Het gerechtshof in ’s Hertogenbosch  heeft bepaald dat als een werknemer vakantie heeft aangevraagd voor een bepaalde periode en vervolgens ziek wordt voor aanvang van die periode en daarna met toestemming van de bedrijfsarts en zijn werkgever op vakantie gaat, voor deze vakantie geen verlofdagen hoeft in te leveren tenzij hij hiermee expliciet instemt. Overigens had de bedrijfsarts in dit geval geoordeeld dat de werknemer nog niet inzetbaar was voor arbeid, dus geen re-integratiemogelijkheden had.

Op grond van het bepaalde in artikel 7:638, lid 8 BW mag een werknemer, in het geval waarin hij na vaststelling van vakantie ziek wordt, er in beginsel van uitgaan dat (voor zover zijn medische toestand dat toelaat en mede gelet op de gevolgen voor het re-integratieproces) de vastgestelde vakantie ook genoten kan worden zonder dat de werkgever daar verlofdagen voor afboekt.

In de situatie dat de zieke werknemer al aan het re-integreren zou zijn geweest, zou de situatie mogelijk anders zijn geweest. In dat geval zou de werknemer om op vakantie te kunnen en mogen gaan, moeten worden vrijgesteld van de verplichting te re-integreren – op welk moment het verlof ook was aangevraagd – en dus verlofdagen moeten opnemen.

Vindplaats: Gerechtshof ’s Hertogenbosch 3 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1405.