Skip to main content

Geen afschrijving vakantiedagen tijdens ziekte

Het gerechtshof in ’s Hertogenbosch  heeft bepaald dat als een werknemer vakantie heeft aangevraagd voor een bepaalde periode en vervolgens ziek wordt voor aanvang van die periode en daarna met toestemming van de bedrijfsarts en zijn werkgever op vakantie gaat, voor deze vakantie geen verlofdagen hoeft in te leveren tenzij hij hiermee expliciet instemt. Overigens had de bedrijfsarts in dit geval geoordeeld dat de werknemer nog niet inzetbaar was voor arbeid, dus geen re-integratiemogelijkheden had.

Lees verder