Skip to main content

Loongarantieregeling bij min-max contract

De WW kent in hoofdstuk IV (artikelen 61 t/m 68 WW) een speciale regeling als  de werkgever blijvend niet meer aan zijn betalingsverplichtingen jegens zijn werknemers kan voldoen. Deze regeling staat bekend als de loongarantieregeling, ook wel hoofdstuk IV WW regeling genoemd. Deze regeling is een uitvloeisel van de Europese Insolventierichtlijn, die beoogt een minimum aan bescherming te bieden aan werknemers bij insolventie van hun werkgever. Artikel 3 van de Insolventierichtlijn verplicht de EU-lidstaten tot instelling van een waarborgfonds waarop werknemers een beroep kunnen doen indien hun werkgever vanwege insolventie niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens hen kan voldoen.

Lees verder